สุสานทหารสัมพันธมิตรช่องไก่ ห่างจากที่พัก 550 เมตร เป็นสุสานขนาดใหญ่ ซึ่งบรรจุศพเชลยศึกที่เสียชีวิตระหว่างการสร้างทางรถไฟสายมรณะซึ่งรัฐบาลไทยและฝ่ายสัมพันธมิตรได้ตกลงกันเพื่อสร้างสุสานแห่งนี้ขึ้นบรรยากาศในสุสานเงียบสงบและร่มรื่น พื้นที่ภายในได้รับการตกแต่งไว้อย่างเป็นระเบียบสวยงาม เหนือหลุมฝังศพทุกหลุมมีแผ่นทองเหลืองจารึก ชื่อ อายุ และประเทศของผู้เสียชีวิต 

 

          วัดเทวสังฆาราม อยู่ห่าง 2.4 กิโลเมตร ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่โบราณวัดหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีที่มีความสำคัญในทางประวัติศาสตร์อยู่ริมฝั่งแม่น้ำศรีสวัสดิ์จะสร้างขึ้นเมื่อใด ยังหาหลักฐานไม่ได้แน่ชัด แต่สันนิษฐานว่าคงจะสร้างมาได้เกือบ ๒๐๐ ปีแล้วโดยรู้กันเพียงว่า "ท่านสมภารเสี่ยง" เป็นผู้สร้างต่อมาวัดเทวสังฆารามได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช(ร.9) ยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๐๕และต่อมาพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทรงทอดพระกฐิน ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๐๖และในโอกาสเดียวกันนี้ทรงปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ซึ่งได้มาจากพุทธคยา ประเทศอินเดีย ในบริเวณวัด แล้วปัจจุบันภายในวัดมีหอพระประวัติของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งได้จัดเก็บบันทึกเรื่องราวและของใช้ส่วนพระองค์ไว้ในหอพระประวัตินี้ด้วย

 

          วัดถ้ำพุหว้า ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ห่างจากที่พัก 13 กิโลเมตร ตัววัดเป็นศิลปะแบบขอมประยุกต์ที่สวยงาม เป็นวัดป่าอยู่ในอ้อม กอดของขุนเขามีบรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบเหมาะแก่การวิปัสสนาและสงบจิตใจแต่เดิมวัดแห่งนี้มีถ้ำเป็นอุโบสถ แต่ปัจจุบันได้รับการ บูรณะให้สวยงามอลังการด้วยการสร้างอุโบสถหินทรายมีการแกะสลักลวดลายรอบอุโบสถได้อ่อนช้อยงดงามครอบตัวถ้ำเอาไว้ เมื่อเดิน เข้าไปในพระอุโบสถก็จะถึงปากทางเข้าถ้ำซึ่งภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยสวยงามตามธรรมชาติมีปล่องแสงภายในถ้ำเพื่อให้แสงส่อง ลงมา มีพระพุทธรูปหลายองค์ รวมถึงพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากสหภาพเมียนมาร์ประดิษฐานไว้ให้นักท่องเที่ยวได้สักการะบูชามีพระพุทธรูปปางสมาธิประดิษฐานเป็นองค์ประธาน ใกล้กับพระอุโบสถยังมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่เพื่อให้ พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้อีกด้วย

 

          วัดถ้ำเขปูน อยู่ห่างจากที่พัก 1.8 กิโลเมตร วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่ที่ไม่มีประวัติการค้นพบ และในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ในบริเวณวัดเคยเป็นที่ตั้งค่ายเชลยศึกขนาดใหญ่ในสมัยนั้น และในบริเวณวัดมีถ้ำขนาดกลางซึ่งในถ้ำมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐาน โดยภายในถ้ำแบ่งเป็น9ห้อง และด้วยหลังวัดติดกับแม่น้ำและเป็นจุดชมวิวที่สวยอีกที่หนึ่ง

 

ค้นหาบทความ